Search results

 1. motorické schopnosti
  schopnosti motorické
  schopnosti pohybové
  pohybové schopnosti
  motorické učení
  motorická výkonnost
  rychlostní schopnosti
  vytrvalostní schopnosti
  motorika člověka
  schopnosti
  motor abilities
  Motoričke sposobnosti
  judėjimo gebėjimai
  motorické schopnosti
  Motorične sposobnosti
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (42) - Books
  (77) - Diploma theses
 2. sportovní výkony
  výkony sportovní
  funkční antropologie
  silové schopnosti
  sportovní trénink
  vytrvalostní schopnosti
  sports performance
  Sportske osobine
  sportiniai rezultatai
  športové výkony
  Športni nastopi
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (39) - Books
  (32) - Diploma theses
 3. vytrvalost
  houževnatost
  silná vůle
  sebeřízení
  sisu
  trénink vůle
  vytrvalostní schopnosti
  vůle
  ctnosti
  lidské vlastnosti
  perseverance
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (3) - Books
 4. vytrvalostní trénink
  trénink vytrvalostní
  sportovní trénink
  vytrvalostní schopnosti
  endurance training
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (5) - Books
  (17) - Diploma theses