Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0026611 t150a^"
 1. dětské domovy
  domovy dětské
  náhradní výchovná péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  zdravotnická zařízení
  kojenecké ústavy
  children's homes
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (14) - Books
  (183) - Diploma theses
 2. domy dětí a mládeže
  výchovně-vzdělávací zařízení
  kluby mládeže
  organizations for children and youth
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
  (12) - Diploma theses
 3. internáty
  domovy mládeže
  studentské domovy
  domovy studentské
  studentské ubytovny
  výchovně-vzdělávací zařízení
  student residences
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses
 4. střediska výchovné péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  correction centers
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - Books
  (3) - Diploma theses
 5. školní družiny
  družiny školní
  výchovně-vzdělávací zařízení
  school clubs
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (14) - Books
  (25) - Diploma theses
 6. školství
  autonomie školy
  vzdělávací systémy
  výchova a vzdělávání
  výchovně-vzdělávací zařízení
  školská správa
  školy
  ženy ve školství
  církevní školství
  dějiny školství
  ekonomika školství
  kvalita vzdělávání
  městské školství
  nepedagogičtí pracovníci
  odborné školství
  pedagogové
  regionální školství
  soukromé školství
  speciální školství
  veřejné školství
  školné
  školní hygiena
  školní inspekce
  education
  File of subject terms
  (22) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - ARTICLES
  (10) - ELECTRONIC RESOURCES
  (314) - Books
  (40) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (64) - Diploma theses
  (219) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  celoživotní poradenství
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vzdělávací televizní pořady
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  kulturně-výchovná činnost
  mediální výchova a vzdělávání
  muzikofiletika
  osobnostní a sociální výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  sociálně-emocionální učení
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  tutorství
  tělesné tresty
  vzdělávací instituce a organizace
  vzdělávání
  výchova
  výchova k demokracii
  výchova k hodnotám
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke globálnímu občanství
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výchovně-vzdělávací zařízení
  výtvarná výchova
  škola
  školní kluby
  education
  File of subject terms
  (48) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (19) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Sheet music
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (470) - Books
  (32) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (167) - Diploma theses
  (257) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. výchovné ústavy pro mládež
  ústavy pro mládež výchovné
  náhradní výchovná péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  riziková mládež
  juvenile corrections
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (38) - Diploma theses
 9. vzdělávací systémy
  systémy vzdělávací
  vzdělávací soustavy
  soustavy vzdělávací
  informační instituce
  kulturní instituce a organizace
  vzdělávací instituce a organizace
  výchovně-vzdělávací zařízení
  školství
  vzdělávání
  educational systems
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (151) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - Diploma theses
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.