Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0026535 t150a^"
 1. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  design management
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  integrovaný systém managementu
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  File of subject terms
  (69) - File of subject terms
  (3) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (32) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (665) - Books
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (88) - Diploma theses
  (137) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. osobnost v dějinách
  kult osobnosti
  dějiny
  osobnost v politice
  politická psychologie
  vůdcovství
  personality and history
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (11) - Books
 3. osobnost v politice
  politická osobnost
  kult osobnosti
  osobnost v dějinách
  politická psychologie
  vůdcovství
  personality in politics
  Osobnost u politici
  asmenybė ir politika
  osobnosť v politike
  Osebnost v politiki
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (18) - Books
  (2) - Diploma theses
 4. politická psychologie
  psychologie politická
  aplikovaná psychologie
  politologie
  osobnost v politice
  osobnost v dějinách
  vůdcovství
  political psychology
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (13) - Books
 5. vojenské velení
  velení vojenské
  ozbrojené síly
  vůdcovství
  vojenští velitelé
  vojevůdci
  generální štáby
  military command
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - Books
 6. vůdčí osobnost
  osobnost vůdčí
  osobnost
  vůdcovství
  leader personality
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (15) - Books
  (1) - Diploma theses