Search results

 1. bytové právo
  právo bytové
  soukromé právo
  byty
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  housing law
  būsto teisė
  Stanbeno pravo
  bytové právo
  Stanovanjsko pravo
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (3) - Books
 2. majitelé domů
  vlastníci domů
  obyvatelé domů
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  home owners
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (7) - Books
 3. společenství vlastníků
  společenství vlastníků jednotek
  SVJ (společenství vlastníků)
  SV (společenství vlastníků)
  spoluvlastnictví
  správa domů a bytů
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  homeowners' associations
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses
 4. spoluvlastnictví
  pozemkové vlastnictví
  společenství vlastníků
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  podílové spoluvlastnictví
  soukromé vlastnictví
  vlastnické právo
  co-ownership
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
 5. vlastnické právo
  právo vlastnické
  právo vlastnit majetek
  ochrana vlastnictví
  vlastnická práva
  práva vlastnická
  zemské knihy
  skutečný vlastník
  občanská práva
  skutečný vlastník
  držba
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  svěřenství
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  lenní právo
  nabývání vlastnictví
  pozemkové vlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  občanské právo
  věcná práva
  majetkové restituce
  obecné užívání
  sousedské právo
  vlastnické vztahy
  vlastnické žaloby
  zemské desky
  right of property
  nuosavybės teisė
  Sopstvenosno pravi
  vlastnícke právo
  Lastninsko pravo
  File of subject terms
  (20) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (21) - Books
  (4) - Diploma theses