Search results

 1. eponyma
  vlastní jména
  eponyms
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. etnonyma
  vlastní jména
  ethnonyms
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 3. geografická jména
  jména geografická
  geografické názvy
  názvy geografické
  toponyma
  zeměpisná jména
  jména zeměpisná
  místní jména
  pomístní jména
  názvy států
  exonyma
  vlastní jména
  toponomastika
  geographical names
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (36) - Books
  (4) - Diploma theses
 4. hypokoristika
  podstatná jména
  vlastní jména
  hypocorisms
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 5. chrématonyma
  porejonyma
  názvy institucí a organizací
  názvy profesí
  názvy řemesel
  vlastní jména
  chrematonyms
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (3) - Diploma theses
 6. kosmonyma
  astronyma
  astronomická jména
  jména astronomická
  nebeská tělesa
  vlastní jména
  astronomical names
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 7. obyvatelská jména
  jména obyvatelská
  vlastní jména
  names of inhabitants
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 8. onomastika
  antroponomastika
  literární onomastika
  toponomastika
  vlastní jména
  onomaziologie
  onomastics
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (48) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (55) - Diploma theses
  (43) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. osobní jména
  jména osobní
  antroponyma
  pseudonymy
  přezdívky
  příjmení
  rodná jména
  rodová jména
  vlastní jména
  anatomická eponyma
  personal names
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (27) - Books
  (15) - Diploma theses
 10. 10.zoonyma

  zoonyma
  vlastní jména zvířat
  vlastní jména
  zoonyms
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms