Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0025827 t150a^"
 1. kulturní akce
  akce kulturní
  kulturní programy
  programy kulturní
  kulturní pořady
  pořady kulturní
  kulturní přehledy
  přehledy kulturní
  kulturní události
  události kulturní
  veřejné kulturní služby
  veřejné služby
  hudební život
  skotské hry
  skotské hry
  event management
  kulturní život
  regionální kultura
  cultural events
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (38) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Diploma theses
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. kulturní instituce a organizace
  kulturní organizace
  instituce a organizace kulturní
  organizace kulturní
  veřejné kulturní služby
  veřejné služby
  filmové asociace
  osvětové instituce a organizace
  asociace muzeí a galerií
  kulturní centra
  muzejní společnosti
  instituce a organizace
  kulturní zařízení
  vzdělávací systémy
  cultural institutions and organizations
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (23) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. občanská vybavenost
  vybavenost občanská
  občanské vybavení
  vybavení občanské
  infrastruktura
  veřejné služby
  veřejný prostor
  občanské stavby
  územní plánování
  public facilities
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (4) - Books
  (6) - Diploma theses
 4. služby
  eko-efektivnost
  produktový management
  IT služby
  bankovní služby
  cateringové služby
  doprovodné služby
  ekonomika služeb
  elektronické služby
  environmentální zboží a služby
  holičství
  investiční služby
  kadeřnictví
  kosmetika
  multimediální služby
  obchodní podmínky
  online služby
  personální služby
  prádelny
  průmyslové služby
  služby cestovního ruchu
  služby pro domácnost
  taxislužba
  veřejné služby
  čistírny oděvů
  čištění kožešin
  čištění oděvů
  čištění peří
  čištění skvrn
  nevýrobní sféra
  service industries
  File of subject terms
  (29) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (39) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (59) - Diploma theses
  (45) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. sociální infrastruktura
  infrastruktura sociální
  veřejné služby
  veřejný sektor
  social infrastructure
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 6. státní služba
  služba státní
  státní správa
  státní zaměstnanci
  státní zaměstnankyně
  státní úřednice
  státní úředníci
  veřejné služby
  civil service
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (6) - Books
 7. veřejná správa
  správa veřejná
  byrokracie
  etika veřejné správy
  konflikt zájmů
  občanské poradenství
  společný hodnotící rámec (model)
  stížnosti občanů
  veřejná politika
  veřejné služby
  decentralizace
  ekonomika veřejné správy
  elektronická veřejná správa
  finanční kontrola
  informační systémy veřejné správy
  kontrolní orgány
  kontrolní činnost
  management veřejné správy
  neslučitelnost funkcí
  nečinnost veřejné správy
  okupační správa
  pozemková správa
  působnost veřejné správy
  správní dějiny
  správní obvody
  správní orgány
  státní správa
  transparentnost (politika)
  územní samospráva
  územní správa
  public administration
  File of subject terms
  (28) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (269) - Books
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (104) - Diploma theses
  (49) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. veřejné kulturní služby
  služby veřejné kulturní
  kulturní akce
  kulturní dědictví
  kulturní instituce a organizace
  kulturní politika
  kultura
  veřejné služby
  public cultural services
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 9. veřejný sektor
  sektor veřejný
  ekonomika veřejného sektoru
  neziskový sektor
  sociální infrastruktura
  veřejné služby
  soukromý sektor
  společný hodnotící rámec (model)
  veřejně-soukromá partnerství
  veřejné služby
  public sector
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (67) - Books
  (25) - Diploma theses
 10. zdravotní služby
  zdravotnické služby
  služby zdravotnické
  služby zdravotní
  zdravotnická záchranná služba
  zdravotní péče
  zdravotní výkony
  veřejné služby
  veřejné zdravotnictví
  health services
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (4) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.