Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0025686 t150a^"
 1. biogeocenologie
  geobiocenologie
  ekologie
  biogeocenózy
  ekosystémy
  vegetace
  biogeocenology
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
 2. botanický průzkum
  průzkum botanický
  geobotanika
  vegetace
  dendrologický průzkum
  botanický výzkum
  botanika
  botanical survey
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - Books
  (24) - Diploma theses
 3. ekologie rostlin
  dendrogeomorfologie
  rostlinné indikátory
  rostlinné populace
  aklimatizace rostlin
  ekofyziologie rostlin
  fytocenologie
  geobotanika
  introdukce rostlin
  invaze rostlin
  obranné mechanismy rostlin
  rostlinné endemity
  vegetace
  obecná botanika
  plant ecology
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (90) - Books
 4. flóra
  květena
  botanicky významná území
  fosilní flóra
  fytogeografie
  luční rostliny
  rostliny
  vegetace
  horské rostliny
  invazivní rostliny
  lampenflora
  lesní rostliny
  mokřadní rostliny
  nepůvodní druhy rostlin
  ostrovní rostliny
  polní rostliny
  pouštní rostliny
  rostliny prérií
  rostliny savan
  rostliny tropických deštných lesů
  rostliny tunder
  subtropické rostliny
  synantropní flóra
  teplomilné rostliny
  tropické rostliny
  vodní rostliny
  flora
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (459) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (61) - Diploma theses
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. fytocenologie
  vegetační mapování
  lesnická fytocenologie
  biocenologie
  ekologie rostlin
  geobotanika
  rostlinná společenstva
  vegetace
  phytocenology
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (31) - Books
  (5) - Diploma theses
 6. geobotanika
  vegetační ekologie
  ekologie rostlin
  botanický průzkum
  fytocenologie
  synekologie rostlin
  vegetace
  geobotany
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (46) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. monokultury
  lesní porosty
  rostlinná společenstva
  druhová rozmanitost
  vegetace
  monocultures
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - Books
 8. reliktní bory
  bory reliktní
  lesní rostlinná společenstva
  vegetace
  relict pine woods
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 9. rostlinná společenstva
  společenstva rostlinná
  vegetační mapování
  travinno-bylinná společenstva
  křovinná společenstva
  lesní rostlinná společenstva
  luční rostlinná společenstva
  mokřadní rostlinná společenstva
  monokultury
  nivní rostlinná společenstva
  paseková společenstva
  plevelná společenstva
  pobřežní rostlinná společenstva
  polní rostlinná společenstva
  pouštní rostlinná společenstva
  ruderální rostlinná společenstva
  skalní rostlinná společenstva
  společenstva kulturních rostlin
  stepní rostlinná společenstva
  suchomilná rostlinná společenstva
  suťová rostlinná společenstva
  suťové lesy
  vodní rostlinná společenstva
  vysokohorská rostlinná společenstva
  vřesovištní společenstva
  úhorová společenstva
  biocenózy
  vegetace
  fytocenologie
  rostlinné populace
  plant communities
  File of subject terms
  (29) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (80) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Diploma theses
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. rostliny
  flóra
  fosilní rostliny
  květy
  listy rostlin
  pěstování rostlin
  vegetace
  zahradní plodiny
  zemědělské plodiny
  alergenní rostliny
  byliny
  cibulové rostliny
  cévnaté rostliny
  dvouletky (rostliny)
  epifyty
  exotické rostliny
  geneticky modifikované rostliny
  halucinogenní rostliny
  horské rostliny
  hygrofyty
  invazivní rostliny
  jarní rostliny
  jedovaté rostliny
  kvetoucí rostliny
  lesní rostliny
  letničky
  luční rostliny
  léčivé rostliny
  magické rostliny
  masožravé rostliny
  medonosné rostliny
  mokřadní rostliny
  mrazuvzdorné rostliny
  nižší rostliny
  národní rostliny
  ohrožené druhy rostlin
  orgány rostlin
  ostrovní rostliny
  parazitické rostliny
  plané rostliny
  polní rostliny
  popínavé rostliny
  posvátné rostliny
  pouštní rostliny
  pylové rostliny
  pěstované rostliny
  rostliny prérií
  rostliny savan
  rostliny tropických deštných lesů
  rostliny tunder
  saprofyty
  sazenice
  stínomilné rostliny
  teplomilné rostliny
  trnité rostliny
  vodní rostliny
  vyhynulé rostliny
  vyšší rostliny
  vzácné rostliny
  zahradní rostliny
  zimovzdorné rostliny
  živé organismy
  plants
  File of subject terms
  (62) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - ARTICLES
  (237) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - Diploma theses
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.