Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0025676 t150a^"
 1. automatismus
  lidské chování
  podvědomí
  vědomí
  automatism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 2. bdělost
  bdělá pozornost
  vědomí
  psychofyziologie
  wakefulness
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (3) - Books
 3. kolektivní vědomí
  vědomí kolektivní
  kolektivní nevědomí
  skupinové chování
  sociální identita
  sociální psychologie
  vědomí
  collective consciousness
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (12) - Books
 4. májá
  máyá
  duchovní poznání
  energie
  védánta
  vědomí
  učení védismu
  Maya (illusion)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 5. představy (psychologie)
  představivost
  kreativita
  zkušenost
  fantazie
  hlubinná psychologie
  vědomí
  images
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Books
  (1) - Diploma theses
 6. psychedelický zážitek
  zážitek psychedelický
  halucinogenní zážitek
  zážitek halucinogenní
  halucinace
  halucinogeny
  psychedelická terapie
  rozšířené vědomí
  vědomí
  psychedelic experience
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses
 7. psychologie
  psychologové
  psycholožky
  afekty
  aplikovaná psychologie
  asociace (psychologie)
  biopsychologie
  deprivace (psychologie)
  diferenciální psychologie
  dějiny psychologie
  ego
  egopsychologie
  emoce
  empirická psychologie
  etnopsychologie
  evoluční psychologie
  existenciální psychologie
  experimentální psychologie
  fantazie
  feministická psychologie
  fenomenologická psychologie
  frenologie
  fyziognomie
  fyziologická psychologie
  gestalt psychologie
  grafologie
  grafomotorika
  hlubinná psychologie
  humanistická psychologie
  imaginace
  instinkty
  interkulturní psychologie
  intimita
  intuice
  kauzální atribuce
  klinická psychologie
  kognitivní psychologie
  komplexy (psychologie)
  kreativita
  kvantová psychologie
  lidská psychika
  lidská přirozenost
  lidské chování
  literatura a psychologie
  lékařská psychologie
  matematická psychologie
  melancholie
  mentální chronometrie
  myšlenkové mapy
  narativní psychologie
  neurolingvistické programování
  neuropsychologie
  obecná psychologie
  paměť
  parapsychologie
  pasivita (psychologie)
  pastorální psychologie
  patopsychologie
  pedagogická psychologie
  podvědomí
  pozitivní psychologie
  pozornost
  projekce (psychologie)
  prožitek
  psychická traumata
  psychoanalýza
  psychobiologie
  psychodiagnostika
  psychodynamika
  psychofyzika
  psychohygiena
  psychologická metodologie
  psychologické směry
  psychologické testy
  psychologické školy
  psychologický výzkum
  psychologie a filozofie
  psychologie a náboženství
  psychologie a umění
  psychologie dítěte
  psychologie handicapu
  psychologie osobnosti
  psychologie pohlaví
  psychologie práce
  psychologie rodiny
  psychologie zdraví
  psychologie životní cesty
  psychometrie
  psychomotorika
  psychoonkologie
  psychosomatika
  psychosémantika
  psychosémiotika
  představivost
  sebevýchova
  sebeřízení
  self
  senzibilita
  sny
  sociální psychologie
  speciální psychologie
  srovnávací psychologie
  transpersonální psychologie
  tvůrčí myšlení
  veterinární psychologie
  vizualizace (psychologie)
  výkon
  výrazová psychologie
  vývojová psychologie
  vědomí
  vůle
  školní psychologie
  psychology
  File of subject terms
  (111) - File of subject terms
  (6) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (400) - Books
  (20) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - Diploma theses
  (214) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. rozšířené vědomí
  vědomí rozšířené
  nadvědomí
  knihy mrtvých
  mimosmyslové vnímání
  parapsychologie
  psychedelický zážitek
  transpersonální psychologie
  univerzální vědomí
  vědomí
  extended consciousness
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (14) - Books
  (1) - Diploma theses
 9. samádhi
  rádžajóga
  mókša
  duchovní poznání
  koncentrace (duchovní život)
  vědomí
  meditační techniky
  učení buddhismu
  učení hinduismu
  Samadhi
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
 10. sebeuvědomování
  focusing
  introspekce
  vědomí
  self-awareness
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (24) - Books