Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0025654 t150a^"
 1. cestování v čase
  cestování časem
  teorie relativity
  časoprostor
  vědecké teorie
  time travel
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. evoluční teorie
  teorie evoluční
  darwinismus
  vědecké teorie
  evoluce (biologie)
  evolutionary theories
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (32) - Books
 3. fyzikální teorie
  teorie fyzikální
  kvantová gravitace
  hyperprostor
  kinetická teorie kapalin
  kinetická teorie plynů
  kvantová teorie
  supergravitace
  teorie bifurkací
  teorie pole (fyzika)
  teorie relativity
  teorie superstrun
  teorie všeho
  červí díry
  fyzika
  vědecké teorie
  teoretická fyzika
  physical theories
  File of subject terms
  (15) - File of subject terms
  (11) - Books
 4. memetika
  memetická teorie
  nápodoba (sociologie)
  filozofie
  sociologie
  vědecké teorie
  nápodoba (sociologie)
  memetics
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 5. mimetická teorie
  mimetické násilí
  mimetická touha
  zástupná oběť
  obětní beránek
  teorie mimetická
  nápodoba (sociologie)
  mimésis (literatura)
  vědecké teorie
  nápodoba (sociologie)
  násilí
  oběť
  mimetic theory
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (7) - Books
 6. neptunismus
  geologický vývoj Země
  vědecké omyly
  vědecké teorie
  Neptunism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 7. scientologie
  dianetika
  duševní zdraví
  psychoterapie
  scientologická církev
  scientologové
  scientoložky
  sebepoznání
  náboženské učení
  vědecké teorie
  Scientology
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (7) - Books
 8. studená fúze
  fúze studená
  studená nukleární fúze
  fúze nukleární studená
  studená jaderná fúze
  fúze jaderná studená
  LENR (jaderná reakce)
  nízkoenergetická jaderná reakce
  reakce jaderná nízkoenergetická
  jaderná syntéza
  vědecké teorie
  jaderná syntéza
  termojaderná syntéza
  cold fusion
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 9. teorie Gaia
  hypotéza Gaia
  Gaia (teorie)
  Narrower term: Velká matka
  vědecké teorie
  Velká matka (bohyně)
  Země
  životní prostředí
  Gaia hypothesis
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
 10. 10.věda

  věda
  teologie a věda
  definice
  renesanční věda
  definice
  věda a válka
  duchovní dějiny
  kritika vědy
  dějiny vědy
  filozofie a věda
  filozofie vědy
  historiografie vědy
  klasifikace věd
  literatura a věda
  management vědy a výzkumu
  nanověda
  pansofie
  paradigma vědy
  právo a věda
  teorie vědy
  věda a politika
  věda a příroda
  věda a společnost
  věda a technika
  věda a umění
  věda a víra
  vědecká metodologie
  vědecká práce
  vědecká teorie
  vědecké důkazy
  vědecké informace
  vědecké myšlení
  vědecké teorie
  nové paradigma
  podpora vědy a výzkumu
  popularizace vědy
  praktické vědy
  propedeutika
  pseudověda
  sociologie vědy
  vědci
  vědecká komunikace
  vědecké sbírky
  vědecký výzkum
  vědkyně
  vědní politika
  ženy ve vědě
  science
  File of subject terms
  (45) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (257) - Books
  (21) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Diploma theses
  (135) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika