Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0024963 t150a^"
 1. autonomní učení
  učení autonomní
  učení
  vzdělávání
  learner autonomy
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - Books
 2. autoregulace učení
  metakognice
  sebevzdělávání
  sebeřízení
  učení
  self-regulated learning
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
  (5) - Diploma theses
 3. behaviorální terapie
  terapie behaviorální
  behaviorální hodnocení
  behaviorální medicína
  dialekticko-behaviorální terapie
  kognitivní terapie
  kognitivně-behaviorální terapie
  učení
  terapie přijetí a odhodlání
  psychoterapie
  terapie
  behavioral therapy
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (9) - Books
 4. doučování
  mimoškolní vzdělávání
  problémoví žáci
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  učení
  výchova a vzdělávání
  remedial education
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
 5. instrumentální obohacování (metoda)
  obohacování instrumentální (metoda)
  instrumentální obohacení (metoda)
  obohacení instrumentální (metoda)
  Feuersteinův program instrumentálního obohacování
  FIE (metoda)
  poznávání
  rozvoj myšlení
  učení
  vyučovací metody
  instrumental enrichment
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 6. kompetence k učení
  způsobilost k učení
  klíčové kompetence
  učení
  competencies for learning
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (8) - Books
  (2) - Diploma theses
 7. koncentrace (psychologie)
  duševní koncentrace
  koncentrace duševní
  soustředění (psychologie)
  multitasking (psychologie)
  paměť
  pozornost
  rozvoj osobnosti
  snoezelen
  učení
  všímavost
  flow (psychologie)
  myšlení
  concentration (psychology)
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (19) - Books
  (4) - Diploma theses
 8. motorické učení
  učení motorické
  motorické schopnosti
  učení
  tělesná výchova
  pohybová výchova
  učení
  motor learning
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
  (1) - Diploma theses
 9. myšlenkové mapy
  mapy myšlenkové
  mentální mapy
  mapy mentální
  psychologie
  geografický prostor
  kreativita
  mozek
  tvůrčí myšlení
  učení
  řešení problémů
  mind maps
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (4) - Diploma theses
 10. návyky
  zvyky (psychologie)
  rutina
  trénink vůle
  učení
  vůle
  habits (psychology)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Books