Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0024907 t150a^"
 1. kreativita
  tvořivost
  fantazie
  imaginace
  kreativní destrukce
  myšlenkové mapy
  představivost
  představy (psychologie)
  tvořivé hry
  tvůrčí myšlení
  tvůrčí osobnost
  vhled
  kolektivní kreativita
  psychologie
  creative ability
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (12) - ELECTRONIC RESOURCES
  (158) - Books
  (45) - Diploma theses
 2. laterální myšlení
  myšlení laterální
  myšlení
  tvůrčí myšlení
  řešení problémů
  lateral thinking
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (3) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. myšlení
  intence (psychologie)
  rozum
  abstrakce
  filozofické myšlení
  informatické myšlení
  koncentrace (psychologie)
  kritické myšlení
  laterální myšlení
  logické myšlení
  matematické myšlení
  metakognice
  multitasking (psychologie)
  myšlenky
  myšlení dítěte
  negativní myšlení
  pozitivní myšlení
  reflexe (psychologie)
  rozvoj myšlení
  systémové myšlení
  teologické myšlení
  tvůrčí myšlení
  usuzování
  vhled
  vědecké myšlení
  thought and thinking
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (118) - Books
  (5) - Diploma theses
 4. myšlenkové mapy
  mapy myšlenkové
  mentální mapy
  mapy mentální
  psychologie
  geografický prostor
  kreativita
  mozek
  tvůrčí myšlení
  učení
  řešení problémů
  mind maps
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (17) - Books
  (4) - Diploma theses
 5. psychologie
  psychologové
  psycholožky
  afekty
  aplikovaná psychologie
  asociace (psychologie)
  biopsychologie
  deprivace (psychologie)
  diferenciální psychologie
  dějiny psychologie
  ego
  egopsychologie
  emoce
  empirická psychologie
  etnopsychologie
  evoluční psychologie
  existenciální psychologie
  experimentální psychologie
  fantazie
  feministická psychologie
  fenomenologická psychologie
  frenologie
  fyziognomie
  fyziologická psychologie
  gestalt psychologie
  grafologie
  grafomotorika
  hlubinná psychologie
  humanistická psychologie
  imaginace
  instinkty
  interkulturní psychologie
  intimita
  intuice
  kauzální atribuce
  klinická psychologie
  kognitivní psychologie
  komplexy (psychologie)
  kreativita
  kvantová psychologie
  lidská psychika
  lidská přirozenost
  lidské chování
  literatura a psychologie
  lékařská psychologie
  matematická psychologie
  melancholie
  mentální chronometrie
  myšlenkové mapy
  narativní psychologie
  neurolingvistické programování
  neuropsychologie
  obecná psychologie
  paměť
  parapsychologie
  pasivita (psychologie)
  pastorální psychologie
  patopsychologie
  pedagogická psychologie
  podvědomí
  pozitivní psychologie
  pozornost
  projekce (psychologie)
  prožitek
  psychická traumata
  psychoanalýza
  psychobiologie
  psychodiagnostika
  psychodynamika
  psychofyzika
  psychohygiena
  psychologická metodologie
  psychologické směry
  psychologické testy
  psychologické školy
  psychologický výzkum
  psychologie a filozofie
  psychologie a náboženství
  psychologie a umění
  psychologie dítěte
  psychologie handicapu
  psychologie osobnosti
  psychologie pohlaví
  psychologie práce
  psychologie rodiny
  psychologie zdraví
  psychologie životní cesty
  psychometrie
  psychomotorika
  psychoonkologie
  psychosomatika
  psychosémantika
  psychosémiotika
  představivost
  sebevýchova
  sebeřízení
  self
  senzibilita
  sny
  sociální psychologie
  speciální psychologie
  srovnávací psychologie
  transpersonální psychologie
  tvůrčí myšlení
  veterinární psychologie
  vizualizace (psychologie)
  výkon
  výrazová psychologie
  vývojová psychologie
  vědomí
  vůle
  školní psychologie
  psychology
  File of subject terms
  (111) - File of subject terms
  (6) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (422) - Books
  (20) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - Diploma theses
  (214) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. tvůrčí osobnost
  osobnost tvůrčí
  kreativní osobnost
  osobnost kreativní
  tvořivá osobnost
  osobnost tvořivá
  kreativita
  tvůrčí myšlení
  creative personality
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
 7. tvůrčí práce
  práce tvůrčí
  kolektivní autorství
  práce
  tvůrčí myšlení
  creative work
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (6) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.