Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0024771 t150a^"
 1. komunální odpad
  odpad komunální
  městský odpad
  odpad městský
  směsný odpad
  odpad směsný
  domovní odpad
  odpad
  hygiena měst
  třídění odpadu
  urban waste
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (14) - ARTICLES
  (48) - Books
  (100) - Diploma theses
 2. kontejnery na odpad
  odpadové kontejnery
  sběr odpadu
  třídění odpadu
  waste containers
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - Diploma theses
 3. odpadové hospodářství
  hospodářství odpadové
  odpadní hospodářství
  hospodářství odpadní
  hospodaření s odpady
  nakládání s odpady
  integrovaná prevence a omezování znečištění
  odpad
  evidence odpadů
  kalové hospodářství
  kompostárny
  likvidace odpadu
  minimalizace odpadů
  nakládání s nebezpečným odpadem
  nakládání s výrobky s ukončenou životností
  odvoz odpadků
  produkce odpadu
  recyklace odpadu
  sběr odpadu
  sběrné dvory
  skládkové hornictví
  skládky odpadů
  stokování
  toxický odpad
  třídění odpadu
  zplyňování
  zpracování odpadu
  úpravny odpadních vod
  čistírny odpadních vod
  čištění měst
  čištění odpadních vod
  čištění spalin
  waste management
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (45) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (302) - Books
  (1) - Integrating resource
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (234) - Diploma theses
  (34) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.