Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0024409 t150a^"
 1. knihtisk
  pohyblivé litery
  dějiny knihtisku
  tisk z výšky
  knihtiskaři
  knižní kultura
  tiskárny
  letterpress printing
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (39) - Books
  (2) - Diploma theses
 2. místa tisku
  sídla tiskáren
  vydávání a distribuce knih
  tiskárny
  places of printing
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 3. průmyslové podniky
  výrobní podniky
  podniky průmyslové
  podniky výrobní
  automobilové podniky
  brusírny skla
  chemické podniky
  elektrotechnické podniky
  gumárenské podniky
  hutní podniky
  koksovny
  motocyklové podniky
  papírny
  porcelánky
  potravinářské podniky
  sirkárny
  sklárny
  strojírenské podniky
  textilní podniky
  tiskárny
  podniky
  průmysl
  industrial enterprises
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (67) - Books
  (39) - Diploma theses
 4. signety
  nakladatelské značky
  nakladatelské signety
  tiskařské signety
  tiskařské značky
  tiskárenské značky
  tiskárenské signety
  značky nakladatelské
  signety nakladatelské
  signety tiskařské
  značky tiskařské
  značky tiskárenské
  signety tiskárenské
  nakladatelství a vydavatelství
  nakladatelé a vydavatelé
  tiskaři
  tiskárny
  printers' and publishers' marks
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 5. tiskaři
  tiskařky
  signety
  profese
  tiskárny
  typografové
  printers
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (5) - Books
 6. tiskařky
  tiskaři
  tiskárny
  typografky
  profese
  women printers
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 7. tiskařské signety
  tiskařské značky
  tiskárenské značky
  tiskárenské signety
  nakladatelské signety
  tiskaři
  tiskárny
  printer's devices
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 8. tiskařství
  akcidenční sazba
  dějiny tiskařství
  stránkování
  tiskařská technika
  tiskové barvy
  polygrafie
  tiskárny
  typografie
  printing
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (11) - Books
  (1) - Diploma theses