Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0024302 t150a^"
 1. rudy
  sirné rudy
  zlato
  železné rudy
  nerostné suroviny
  aglomerace rud
  těžba rud
  ores
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Books
 2. stroncianit
  minerály
  rudní ložiska
  těžba rud
  strontianite
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 3. těžba cínu
  těžba rud
  cín
  tin ore mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (6) - Books
  (6) - Diploma theses
 4. těžba hliníku
  těžba rud
  hliník
  aluminium mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 5. těžba chromu
  těžba rud
  chrom
  chrome mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 6. těžba manganu
  těžba rud
  mangan
  manganese mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 7. těžba mědi
  těžba rud
  měď
  copper mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 8. těžba nerostných surovin
  dolování nerostných surovin
  těžba fosfátů
  těžba metabazitů
  těžba metabazitů
  těžba českého granátu
  těžba kamene
  těžba kaolinu
  těžba kaolinu
  těžba břidlicového plynu
  těžba nerostných surovin
  těžba opálů
  hydraulické dobývání
  rozpojování hornin
  těžba břidlice
  těžba diamantů
  těžba grafitu
  těžba jílu
  těžba methanu
  těžba pískovce
  těžba písku
  těžba rašeliny
  těžba ropy
  těžba rud
  těžba soli
  těžba uhlí
  těžba zemního plynu
  hornictví
  ekologické limity těžby
  nerostné suroviny
  mineral mining
  File of subject terms
  (25) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (2) - Cartographic document
  (46) - Books
  (58) - Diploma theses
 9. těžba niklu
  těžba rud
  nikl
  nickel mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 10. těžba olova
  olovo
  těžba rud
  lead mining
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.