Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0021928 t150a^"
 1. akční výzkum
  výzkum akční
  sociální výzkum
  action research
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - Books
 2. biografická metoda
  biografie (výzkumná metoda)
  biografické metody
  metoda biografická
  metody biografické
  biografie
  narativita
  orální historie
  sociální výzkum
  biographical method
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (12) - Books
 3. dotazníky
  dotazníkové šetření
  dotazování
  sociální výzkum
  questionnaires
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - ARTICLES
  (21) - Books
  (150) - Diploma theses
 4. dotazování
  kladení otázek
  dotazníkové šetření
  dotazníky
  rozhovor
  sociální komunikace
  sociální výzkum
  questioning
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (5) - Books
  (18) - Diploma theses
 5. hloubkový rozhovor
  hloubkové interview
  interview hloubkové
  rozhovor hloubkový
  kvalitativní výzkum
  marketingový výzkum
  rozhovor
  sociální výzkum
  in-depth interview
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 6. komparativní výzkum
  srovnávací výzkum
  výzkum komparativní
  výzkum srovnávací
  srovnávací metody
  sociální výzkum
  comparative research
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
  (2) - Diploma theses
 7. obsahová analýza
  analýza obsahová
  obsahová analýza dokumentů
  sociální výzkum
  mediální komunikace
  politická komunikace
  content analysis
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (7) - Books
  (2) - Diploma theses
 8. rozhovor
  interview (výzkumná metoda)
  interview
  dotazování
  diagnostický rozhovor
  hloubkový rozhovor
  motivační rozhovor
  interpersonální komunikace
  sociální výzkum
  žurnalistika
  interview
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (30) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - Diploma theses
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. sociálněpedagogický výzkum
  výzkum sociálněpedagogický
  sociální pedagogika
  pedagogický výzkum
  sociální výzkum
  social educational research
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (26) - Books
  (11) - Diploma theses
 10. sociálněpsychologický výzkum
  výzkum sociálněpsychologický
  sociální psychologie
  sociální výzkum
  psychologický výzkum
  social psychological research
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (18) - Books
  (2) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.