Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0021906 t150a^"
 1. bezdomovectví
  bezdomovství
  bezdomovkyně
  sociální problémy
  bezdomovci
  homelessness
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (21) - Books
  (74) - Diploma theses
 2. bohatství
  teorie rozdělování
  úspory
  sociální problémy
  blahobyt
  bohatí
  národní bohatství
  zisk
  životní úroveň
  wealth
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. domácí násilí
  násilí domácí
  násilí v rodině
  rodinné konflikty
  ochrana před domácím násilím
  násilí
  sociální problémy
  intervenční centra
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  týraná mládež
  týrané děti
  týrané ženy
  family violence
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (27) - Books
  (54) - Diploma theses
 4. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogový cestovní ruch
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  File of subject terms
  (17) - File of subject terms
  (110) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (104) - Diploma theses
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. handicap
  hendikep
  osoby se zdravotním postižením
  jinakost
  sociální problémy
  psychologie handicapu
  sociální handicap
  osoby se zdravotním postižením
  handicap
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (5) - Books
  (9) - Diploma theses
 6. hlad
  sociální problémy
  výživový stav organismu
  hladomor
  hladovění
  výživa člověka
  hunger
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
  (2) - Diploma theses
 7. chudoba
  bída
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  chudé děti
  chudí
  potravinové banky
  žebráctví
  sociální problémy
  poverty
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (72) - Books
  (33) - Diploma theses
 8. krizové situace
  situace krizové
  rodinná resilience
  krizová komunikace
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  babyboxy
  krizová intervence
  krizový management
  nebezpečné situace
  psychická krize
  sociální problémy
  tísňová péče
  životní krize
  crisis situations
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (47) - Books
  (26) - Diploma theses
 9. manželská krize
  krize manželská
  krize v manželství
  manželské krize
  krize manželské
  sociální problémy
  manželství
  marriage crisis
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (8) - Books
  (1) - Diploma theses
 10. náboženské skupiny
  náboženská hnutí
  náboženská sdružení
  náboženské kulty
  náboženské sekty
  náboženské společnosti
  sociální skupiny
  sociální problémy
  religious groups
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - Books
  (2) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.