Search results

 1. aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  senioři
  zdravotně-sociální služby
  péče o seniory
  sociální práce
  activation of seniors
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - Books
  (24) - Diploma theses
 2. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  lékařská péče
  sociální práce
  drogově závislí
  duševně nemocní
  case management
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. dějiny sociální práce
  sociální práce dějiny
  sociální práce
  history of social work
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (6) - Books
 4. dlouhodobá péče
  péče dlouhodobá
  služby dlouhodobé péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  sociální práce
  sociální služby
  long-term care
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 5. dobrovolníci
  dobrovolní pracovníci
  sociální práce
  dobrovolnictví
  váleční dobrovolníci
  volunteers
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (19) - Diploma theses
 6. dobrovolnictví
  dobrovolná činnost
  činnost dobrovolná
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  občanská angažovanost
  sociální práce
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  dobrovolníci
  voluntarism
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (6) - Books
  (50) - Diploma theses
 7. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  sociální práce
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  drug abuse prevention
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (43) - Books
  (54) - Diploma theses
 8. facilitace
  skupinová facilitace
  sociální komunikace
  sociální práce
  mediace
  řešení problémů
  management konfliktů
  group facilitation
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 9. feministická sociální práce
  práce sociální feministická
  ženská sociální práce
  práce sociální ženská
  feministické teorie sociální práce
  teorie sociální práce feministické
  feminismus
  gender
  sociální práce
  feminist social work
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 10. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  pomáhající profese
  sociální práce
  intercultural social work
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses