Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0021900 t150a^"
 1. aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  senioři
  zdravotně-sociální služby
  péče o seniory
  sociální práce
  activation of seniors
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (5) - Books
  (46) - Diploma theses
 2. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  drogově závislí
  osoby s duševním onemocněním
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  lékařská péče
  sociální práce
  case management
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - Books
  (7) - Diploma theses
 3. dějiny sociální práce
  sociální práce dějiny
  sociální práce
  history of social work
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (6) - Books
 4. depistáž (sociální práce)
  sociální depistáž
  depistáž sociální
  prevence (sociální problémy)
  sociálně ohrožené skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  sociální práce
  survey (social work)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 5. dlouhodobá péče
  péče dlouhodobá
  služby dlouhodobé péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  sociální práce
  sociální služby
  long-term care
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
  (3) - Diploma theses
 6. dobrovolnictví
  dobrovolná činnost
  činnost dobrovolná
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  dobrovolnice
  dobrovolníci
  občanská angažovanost
  hostitelská péče
  sociální práce
  voluntarism
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (7) - Books
  (56) - Diploma theses
 7. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  sociální práce
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  drug abuse prevention
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (44) - Books
  (58) - Diploma theses
 8. facilitace
  skupinová facilitace
  management konfliktů
  mediace
  poradní kruh
  řešení problémů
  sociální komunikace
  sociální práce
  group facilitation
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Books
 9. feministická sociální práce
  práce sociální feministická
  ženská sociální práce
  práce sociální ženská
  feministické teorie sociální práce
  teorie sociální práce feministické
  feminismus
  gender
  sociální práce
  feminist social work
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 10. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  pomáhající profese
  sociální práce
  intercultural social work
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.