Search results

 1. nouzové stravování
  stravování nouzové
  humanitární pomoc
  sociální pomoc
  stravování
  emergency catering
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 2. nouzové ubytování
  ubytování nouzové
  náhradní ubytování
  ubytování náhradní
  humanitární pomoc
  sociální pomoc
  emergency shelter
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 3. psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální
  krizová psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální krizová
  krizová intervence
  pomáhající chování
  sociální pomoc
  psychosocial aid
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (20) - Books
  (4) - Diploma theses
 4. sestry sociální pomoci
  charitativní činnost
  sociální pomoc
  sociální práce
  ženské řeholní kongregace
  Sisters of Social Service
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 5. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  pracovní asistentky
  prostupné bydlení
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  biografická péče
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  dlouhodobá péče
  domovy se zvláštním režimem
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  odlehčovací pobyty
  odlehčovací služby
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  síťování (sociální práce)
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  File of subject terms
  (34) - File of subject terms
  (2) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (150) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (300) - Diploma theses