Search results

 1. integrace imigrantů
  začlenění imigrantů
  integrace cizinců
  integrace migrantů
  akulturace
  asimilace (sociologie)
  imigranti
  imigrantky
  integrační kurzy
  integrační politika
  interkulturní práce
  kulturní integrace
  migrační politika
  sociální integrace
  integration of immigrants
  Integracija imigranata
  imigrantų integracija
  integrácia imigrantov
  Integracija imigrantov
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (59) - Books
  (29) - Diploma theses
 2. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  pomáhající profese
  sociální práce
  intercultural social work
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses
 3. prostupné bydlení
  bydlení prostupné
  sociální integrace
  sociální práce
  sociální služby
  sociálně ohrožené skupiny
  sociální bydlení
  housing ready
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 4. sociální inkluze
  inkluze sociální
  sociální začleňování
  začleňování sociální
  sociologie
  sociální integrace
  sociální vyloučení
  social inclusion
  Socijalna inkluzija
  socialinė priklausomybė
  sociálna inklúzia
  Družbena vključenost
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (31) - Books
  (9) - Diploma theses
 5. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (35) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (250) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (335) - Diploma theses
  (22) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. sociální vyloučení
  vyloučení sociální
  sociální exkluze
  exkluze sociální
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  dalité
  diskriminace
  marginalizace
  marginální skupiny
  ponížení
  sociální inkluze
  sociální integrace
  sociální izolace
  sociálně ohrožené skupiny
  sociálně vyloučené lokality
  stigma (sociální psychologie)
  sociologie
  sociální problémy
  social exclusion
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (53) - Books
  (162) - Diploma theses