Search results

 1. hovorová slovenština
  slovenština hovorová
  hovorový jazyk
  slovenština
  colloquial Slovak
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 2. jazykové vlivy (slovenské)
  vlivy jazykové (slovenské)
  jazykové vlivy
  slovenština
  language influence of Slovak
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. překlady do slovenštiny
  překlady ze slovenštiny
  překlady do slovanských jazyků
  slovenština
  translations into Slovak
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 4. překlady ze slovenštiny
  překlady do slovenštiny
  překlady ze slovanských jazyků
  slovenština
  translations from Slovak
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 5. slovenská filologie
  filologie slovenská
  slovakistika
  slovanská filologie
  filologové
  slovenská literatura
  slovenština
  Slovak philology
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - Books
 6. spisovná slovenština
  slovenština spisovná
  slovenština
  spisovný jazyk
  literary Slovak
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (5) - Books
 7. stará slovenština
  slovenština stará
  slovenština
  old Slovak language
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 8. západoslovanské jazyky
  jazyky západoslovanské
  kašubština
  lužická srbština
  polabština
  polština
  slovenština
  čeština
  slovanské jazyky
  West Slavic languages
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms