Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0020337 t150a^"
 1. kolegiální orgány
  orgány kolegiální
  rozhodování
  správní orgány
  management
  management veřejné správy
  collegial bodies
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 2. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  design management
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  integrovaný systém managementu
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  File of subject terms
  (69) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (32) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (691) - Books
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (87) - Diploma theses
  (143) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. morální hazard
  hazard morální
  ekonomie
  asymetrické informace
  rozhodování
  moral hazard
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. osobní autonomie
  autonomie (sociologie)
  osobní nezávislost
  autonomie osobní
  nezávislost osobní
  autonomie jednotlivce
  osoby se zdravotním postižením
  interpersonální vztahy
  rozhodování
  soběstačnost
  zdravotní postižení
  osoby se zdravotním postižením
  personal autonomy
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (5) - Books
 5. podpora rozhodování
  rozhodovací stromy
  rozhodování
  decision support
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (4) - Books
 6. politické rozhodování
  rozhodování politické
  kabinetní politika
  rozhodování
  kvalifikovaná většina
  politická odpovědnost
  princip partnerství
  veřejná volba
  decision making in politics
  Odlučivanje u politici
  sprendimų priėmimas politikoje
  Političko odlučuvanje
  politické rozhodovanie
  Odločanje v politiki
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (21) - Books
 7. teorie rozhodování
  vícekriteriální rozhodování
  operační výzkum
  optimální rozhodování
  rozhodování
  decision theory
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (17) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.