Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0020126 t150a^"
 1. kurátoři pro mládež
  sociální kurátoři pro mládež
  sociální kurátoři
  riziková mládež
  juvenile probation officers
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (14) - Diploma theses
 2. mládež
  centra mládeže
  chlapci
  dorostové lékařství
  dospívání
  dívky
  kluby mládeže
  křesťanská společenství mládeže
  mladiství
  mladí lidé
  mládí
  nezletilí
  práce s mládeží
  setkání mládeže
  sociologie mládeže
  světová setkání mládeže
  výchova mládeže
  dospívající mládež
  děti a mládež
  křesťanská mládež
  mládež se sociálním znevýhodněním
  mládež se zdravotním postižením
  mládež v politice
  muslimská mládež
  nacismus a mládež
  problémová mládež
  riziková mládež
  romská mládež
  týraná mládež
  židovská mládež
  youth
  Mladež
  jaunimas
  mládež
  Mladina
  File of subject terms
  (29) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (161) - Books
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (169) - Diploma theses
  (82) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněná mládež
  mládež sociálně znevýhodněná
  děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně ohrožené rodiny
  problémová mládež
  riziková mládež
  týraná mládež
  mládež
  sociálně ohrožené skupiny
  youth with social disadvantage
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (5) - Diploma theses
 4. problémová mládež
  narušená mládež
  mládež problémová
  mládež narušená
  mládež se sociálním znevýhodněním
  riziková mládež
  mládež
  problem youth
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (11) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - Diploma theses
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. rizikové chování
  chování rizikové
  riziková mládež
  lidské chování
  risk behavior
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - Books
  (60) - Diploma theses
 6. výchovné ústavy pro mládež
  ústavy pro mládež výchovné
  náhradní výchovná péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  riziková mládež
  juvenile corrections
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (37) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.