Search results

 1. konzervování knihovních fondů
  konzervace knihovních fondů
  ochrana knihovních fondů
  restaurování knihovních fondů
  conservation of library collections
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
 2. ochrana knihovních fondů
  DATAMIN (software)
  poškození knihovních fondů
  rekonstrukce knihovních fondů
  adjustace (knihovní fondy)
  automatizované zabezpečení knihovních fondů
  konzervování knihovních fondů
  preventivní péče o knihovní fondy
  restaurování knihovních fondů
  zabezpečení knihovních fondů
  budování knihovních fondů
  knihovní fondy
  preservation of library collections
  Bibliotekų fondai-Saugojimas ir restauravimas
  ochrana knižničných fondov
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (5) - Books