Search results

 1. zemědělská půda
  půda zemědělská
  obdělávání půdy
  půdní fond
  trh s půdou
  typologie zemědělských půd
  velkostatky
  využití zemědělské půdy
  zemědělský půdní fond
  orná půda
  osevní plochy
  úhory
  půdy
  agricultural soils
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (79) - Books
  (15) - Diploma theses
 2. zemědělský půdní fond
  fond půdní zemědělský
  půdní fond
  zemědělská půda
  agricultural land resources
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (4) - Books
  (1) - Diploma theses