Search results

 1. bestsellery
  publikace
  knižní obchod
  knižní produkce
  bestsellers
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 2. dokumenty
  dokumentografické informační systémy
  dokumentová komunikace
  publikace
  zpracování dokumentů
  zpřístupňování dokumentů
  archivace dokumentů
  audiovizuální dokumenty
  cizojazyčné dokumenty
  digitalizace dokumentů
  elektronické zdroje
  faksimile
  grafické dokumenty
  historické dokumenty
  kartografické dokumenty
  mikrodokumenty
  neknižní dokumenty
  provenience dokumentů
  právní dokumenty
  textové dokumenty
  typologie dokumentů
  utajované dokumenty
  vizuální dokumenty
  zvukové dokumenty
  úřední dokumenty
  části dokumentu
  šedá literatura
  informační zdroje
  documents
  File of subject terms
  (27) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (28) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Diploma theses
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. duplikáty (publikace)
  knihovní fondy
  publikace
  duplicates in libraries
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 4. fotografické publikace
  fotografie
  publikace
  photography publications
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 5. monografie
  tištěné monografie
  starší monografické publikace
  monografické publikace
  publikace
  katalogizace monografií
  mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie
  monographs
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (7) - Books
  (1) - Diploma theses
 6. neperiodické publikace
  neperiodický tisk
  publikace
  periodika
  non-periodical publications
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 7. prostorové publikace
  publikace prostorové
  publikace
  pop-up picture books
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 8. stránkování
  paginace
  paginování
  tiskařství
  publikace
  tisk
  pagination
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 9. šedá literatura
  literatura šedá
  polopublikovaná literatura
  literatura polopublikovaná
  dokumenty
  publikace
  gray literature
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 10. zahraniční publikace
  publikace zahraniční
  publikace
  zahraniční literatura
  foreign publications
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms