Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0018704 t150a^"
 1. depistáž (sociální práce)
  sociální depistáž
  depistáž sociální
  prevence (sociální problémy)
  sociálně ohrožené skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  sociální práce
  survey (social work)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 2. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  peer konzultanti
  peer konzultantky
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  depistáž (sociální práce)
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (35) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (17) - ELECTRONIC RESOURCES
  (285) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (453) - Diploma theses
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. včasná detekce (sociální problémy)
  detekce (sociální problémy)
  depistáž (sociální práce)
  ohrožené děti
  prevence (sociální problémy)
  sociální problémy
  sociální práce
  early detection (social problems)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - Books
  (2) - Diploma theses
 4. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  celoživotní poradenství
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vzdělávací televizní pořady
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  kulturně-výchovná činnost
  mediální výchova a vzdělávání
  muzikofiletika
  osobnostní a sociální výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  tutorství
  tělesné tresty
  vzdělávací instituce a organizace
  vzdělávání
  výchova
  výchova k demokracii
  výchova k hodnotám
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke globálnímu občanství
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výchovně-vzdělávací zařízení
  výtvarná výchova
  škola
  školní kluby
  education
  File of subject terms
  (47) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (19) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Sheet music
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (454) - Books
  (31) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (159) - Diploma theses
  (256) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.