Search results

 1. dokumenty
  archivace dokumentů
  audiovizuální dokumenty
  cizojazyčné dokumenty
  digitalizace dokumentů
  elektronické zdroje
  faksimile
  grafické dokumenty
  historické dokumenty
  kartografické dokumenty
  mikrodokumenty
  neknižní dokumenty
  provenience dokumentů
  právní dokumenty
  textové dokumenty
  typologie dokumentů
  vizuální dokumenty
  zvukové dokumenty
  úřední dokumenty
  části dokumentu
  šedá literatura
  informační zdroje
  dokumentografické informační systémy
  dokumentová komunikace
  publikace
  zpracování dokumentů
  zpřístupňování dokumentů
  šedá literatura
  documents
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (26) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Diploma theses
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. ověřování listin
  ověřování dokumentů
  legalizování listin
  legalizace listin
  legalizace dokumentů
  notářská činnost
  právní dokumenty
  úřední dokumenty
  notarization of documents
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 3. pozemkové knihy
  knihy pozemkové
  domovní knihy
  knihy domovní
  gruntovní knihy
  knihy gruntovní
  zemské knihy
  právní dokumenty
  úřední knihy
  pozemková správa
  pozemkový katastr
  zemské desky
  land records
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (6) - Diploma theses
 4. právní knihy
  knihy právní
  právní dějiny
  kormčí knihy
  právní dokumenty
  legal books
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 5. právní podání
  podání právní
  podání (právo)
  žádosti (právo)
  stížnosti občanů
  právní úkony
  právní dokumenty
  forms (law)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 6. soudní knihy
  knihy soudní
  právní dokumenty
  písemné prameny
  úřední knihy
  judicial books
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 7. zemské desky
  desky zemské
  zemské knihy
  právní dokumenty
  úřední knihy
  pozemkové knihy
  soudnictví
  vlastnické právo
  reliquiae tabularum terrae
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (5) - Books
 8. zemské knihy
  knihy zemské
  pozemkové knihy
  vlastnické právo
  zemské desky
  právní dokumenty
  úřední knihy
  land books
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms