Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0018486 t150a^"
 1. cestovní náhrady
  náhrady cestovní
  pracovní cesty
  pracovní právo
  pracovní cesty
  travel allowances
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (13) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. hmotná odpovědnost
  hmotná odpovědnost zaměstnanců
  odpovědnost hmotná
  odpovědnost za škodu
  pracovní právo
  pracovněprávní vztahy
  material responsibility of employees
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 3. kolektivní pracovní právo
  právo pracovní kolektivní
  pracovní právo
  collective labor law
  Kolektivni rabotni dogovori
  kolektívne pracovné právo
  Kolektivno delovno pravo
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
  (2) - Diploma theses
 4. pracovněprávní vztahy
  vztahy pracovněprávní
  inspekce práce
  monitorování zaměstnanců
  pracovní vztahy
  hmotná odpovědnost
  kolektivní smlouvy
  konkurenční ujednání v pracovněprávních vztazích
  pracovní poměr
  pracovní smlouvy
  pracovní spory
  skončení pracovního poměru
  pracovní právo
  labor-law relations
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (47) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Diploma theses
 5. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích
  pracovní právo
  transfer of rights and obligations from labor relations
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 6. překážky v práci
  mateřská dovolená
  náhrada mzdy
  otcovská dovolená
  pracovní neschopnost
  rodičovská dovolená
  pracovní právo
  embarrassment in work
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
 7. sociální právo
  právo sociální
  pracovní právo
  právo sociálního zabezpečení
  sociálně-právní ochrana
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  social legislation
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (10) - Books
 8. soukromé právo
  právo soukromé
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  občanské právo
  podpis
  postmortální ochrana
  pracovní právo
  rodinné právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Privatno pravo
  súkromné právo
  Zasebno pravo
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (29) - Books
 9. vysílání zaměstnanců
  vysílání pracovníků
  vyslání zaměstnanců
  vyslání pracovníků
  pracovní právo
  zaměstnání
  volný pohyb služeb
  zaměstnání v zahraničí
  posting of workers
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.