Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0018446 t150a^"
 1. déjà vu
  deja vu
  kognitivní procesy
  neuropsychologie
  nevysvětlené jevy
  poznávání
  smyslové vnímání
  kognitivní psychologie
  déjà vu
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
 2. instrumentální obohacování (metoda)
  obohacování instrumentální (metoda)
  instrumentální obohacení (metoda)
  obohacení instrumentální (metoda)
  Feuersteinův program instrumentálního obohacování
  FIE (metoda)
  poznávání
  rozvoj myšlení
  učení
  vyučovací metody
  instrumental enrichment
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 3. introspekce
  sebepoznání
  poznávání
  sebeuvědomování
  introspection
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
 4. kognitivní mapy
  mapy kognitivní
  poznávání
  cognitive maps
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 5. kognitivní psychologie
  psychologie kognitivní
  teorie osobního konstruktu
  déjà vu
  pojmové vyučování
  metakognice
  poznávání
  řešení problémů
  psychologie
  evoluční psychologie
  kognitivní věda
  cognitive psychology
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - Books
  (2) - Diploma theses
 6. metakognice
  autoregulace učení
  kognitivní psychologie
  myšlení
  poznávání
  metacognition
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (10) - Books
  (9) - Diploma theses
 7. reflexe (psychologie)
  uvažování
  sebepoznání
  usuzování
  učení
  myšlení
  poznávání
  reflection (psychology)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Books
 8. teorie osobního konstruktu
  osobní konstrukt
  konstrukt osobní
  psychologie osobního konstruktu
  kognitivní teorie osobnosti
  lidské chování
  poznávání
  kognitivní psychologie
  psychologie osobnosti
  personal construct theory
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.