Search results

 1. porozumění (lingvistika)
  rozumění (lingvistika)
  jazykový projev
  masora
  porozumění textu
  poslech (lingvistika)
  texty
  čtení
  produkce a percepce (lingvistika)
  comprehension
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (34) - Books
  (11) - Diploma theses
 2. produkce a percepce (lingvistika)
  percepce a produkce (lingvistika)
  produkce a recepce (lingvistika)
  vnímání jazyka
  porozumění (lingvistika)
  poslech (lingvistika)
  čtení
  psycholingvistika
  jazykové dovednosti
  language perception and production
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (18) - Books
  (3) - Diploma theses
  (1) - Sound document