Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0018016 t150a^"
 1. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  pomáhající profese
  sociální práce
  intercultural social work
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses
 2. peer konzultanti
  peeři
  peer mentoři
  peer pracovníci
  osoby s duševním onemocněním
  peer konzultantky
  sociální práce
  pomáhající profese
  peer consultants
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 3. pomáhající chování
  chování pomáhající
  sociální práce
  pomáhající profese
  psychosociální pomoc
  helping behavior
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (40) - Books
 4. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  peer konzultanti
  peer konzultantky
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  depistáž (sociální práce)
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (36) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (282) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (454) - Diploma theses
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. supervize
  pomáhající profese
  zdravotní péče
  balintovské skupiny
  management
  poradenství
  psychoterapie
  rozvoj kariéry
  sociální práce
  výchova a vzdělávání
  supervision
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (17) - Books
  (62) - Diploma theses
 6. syndrom vyhoření
  burnout syndrome
  profesionální vyhasnutí
  vyhasnutí profesionální
  psychické vyhoření
  vyhoření psychické
  psychické vyčerpání
  vyčerpání psychické
  syndrom vyprahlosti
  syndromy
  emoce
  motivace
  pomáhající profese
  burn-out syndrome
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (28) - Books
  (176) - Diploma theses