Search results

 1. pomáhající profese
  profese pomáhající
  interkulturní práce
  supervize
  sociální práce
  pomáhající chování
  supervize
  syndrom vyhoření
  helping professions
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (40) - Books
  (56) - Diploma theses
 2. psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální
  krizová psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální krizová
  krizová intervence
  pomáhající chování
  sociální pomoc
  psychosocial aid
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (19) - Books
  (4) - Diploma theses
 3. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  depistáž (sociální práce)
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (35) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (258) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (335) - Diploma theses
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika