Search results

 1. biodegradovatelné polymery
  polymery biodegradovatelné
  polymer kyseliny mléčné
  biodegradovatelné materiály
  polymery
  polymerní materiály
  biodegradable polymers
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (11) - ARTICLES
 2. biopolymery
  bílkoviny
  kyselina hyaluronová
  kyselina hyaluronová
  lignin
  polymer kyseliny mléčné
  biochemie
  polymery
  biopolymers
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (7) - ARTICLES
  (4) - Books
 3. difluorvinyliden
  polymery
  halogenderiváty uhlovodíků
  halogenderiváty uhlovodíků
  difluorvinyliden
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 4. elektroaktivní polymery
  EAP (polymery)
  polymery elektroaktivní
  polymery
  elastomery
  electroactive polymers
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 5. fluoropolymery
  polymery
  fluoropolymers
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 6. fyzika polymerů
  molekulární fyzika
  makromolekulární látky
  polymery
  physics of polymers
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 7. chemické sloučeniny
  sloučeniny chemické
  chemická struktura
  chemické vzorce
  anorganické sloučeniny
  chemické meziprodukty
  hydráty
  interkalační sloučeniny
  koordinační sloučeniny
  kyseliny
  organické sloučeniny
  polykondenzáty
  polymery
  sloučeniny arsenu
  sloučeniny boru
  sloučeniny chloru
  sloučeniny dusíku
  sloučeniny fluoru
  sloučeniny fosforu
  sloučeniny jodu
  sloučeniny olova
  sloučeniny platiny
  sloučeniny rhodia
  sloučeniny rtuti
  sloučeniny ruthenia
  sloučeniny selenu
  sloučeniny stříbra
  sloučeniny síry
  sloučeniny thallia
  sloučeniny uhlíku
  sloučeniny železa
  soli
  zásady (chemie)
  chemical compounds
  File of subject terms
  (31) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (7) - Books
 8. izotaktické polypropyleny
  polypropyleny izotaktické
  polymery
  isotactic polypropylene
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 9. kaučuk
  neopren
  polymery
  průmysl kaučuku
  rubber
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 10. koordinační polymery
  komplexní polymery
  polymery koordinační
  polymery komplexní
  koordinační sloučeniny
  polymery
  complex polymers
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses