Search results

 1. biodegradovatelné polymery
  polymery biodegradovatelné
  polymer kyseliny mléčné
  biodegradovatelné materiály
  polymery
  polymerní materiály
  biodegradable polymers
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (11) - ARTICLES
 2. epoxidové disperze
  disperze epoxidové
  disperzní systémy
  polymerní materiály
  epoxy dispersions
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 3. geopolymery
  alkalicky aktivované materiály
  polymerní materiály
  geopolymers
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (2) - Diploma theses
 4. materiály
  materiálová spotřeba
  materiálové inženýrství
  materiálové technologie
  napětí materiálu
  nauka o materiálu
  povrchové úpravy materiálů
  spotřeba materiálu
  suroviny
  vady materiálů
  vlastnosti materiálů
  zkoušení materiálů
  anorganické materiály
  biodegradovatelné materiály
  biologické materiály
  biomimetické materiály
  energetické materiály
  feroelektrické materiály
  gelové materiály
  geokompozitní materiály
  heterogenní materiály
  hořlavé materiály
  keramické materiály
  kompozitní materiály
  konstrukční materiály
  korozivzdorné materiály
  kovové materiály
  magnetické materiály
  materiály na bázi dřeva
  mikromateriály
  multiferoika
  nanomateriály
  nehořlavé materiály
  nekovové materiály
  optické materiály
  plasty
  polymerní materiály
  porézní materiály
  práškové materiály
  psací materiály
  přírodní materiály
  recyklované materiály
  silikátové materiály
  sklokeramika
  syntetické materiály
  sypké hmoty
  technické materiály
  textilní materiály
  těsnicí materiály
  uhlíkové materiály
  ultrajemnozrnné materiály
  vláknité materiály
  vrstevnaté materiály
  vysokoteplotní materiály
  žárovzdorné materiály
  materials
  File of subject terms
  (53) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (39) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. polymerní kompozitní materiály
  materiály kompozitní polymerní
  polymerní kompozity
  kompozity polymerní
  kompozitní polymery
  polymery kompozitní
  kostní cementy
  mikrovlnné absorbéry
  kompozitní materiály
  polymerní materiály
  polymer composite materials
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (1) - Books
 6. polymerní membrány
  polymerové membrány
  membrány polymerní
  membrány polymerové
  polymerní materiály
  technické membrány
  polymer membranes
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
 7. polymerní pojiva
  pojiva (technika)
  polymerní materiály
  polymeric binders
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
 8. polymerní sítě
  sítě polymerní
  polymerní materiály
  polymer networks
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 9. polymerní směsi
  směsi polymerní
  polymerní materiály
  polymery
  polymer blends
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
 10. polymery
  fluoropolymery
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  elektroaktivní polymery
  izotaktické polypropyleny
  kaučuk
  koordinační polymery
  metakryláty
  orientované polymery
  polybutadien
  polyestery
  polyethylen
  polymerní filmy
  polymerní koloidy
  polymerní pěny
  polymerní taveniny
  polymery rozpustné ve vodě
  polyolefiny
  polypropylen
  polystyren
  polyurethany
  polyvinylalkohol
  polyvinylchlorid
  silikony
  syntetický kaučuk
  vodivé polymery
  chemické sloučeniny
  difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  polymers
  File of subject terms
  (36) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (17) - ARTICLES
  (44) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika