Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0017879 t150a^"
 1. age management
  zaměstnávání osob 50+
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zprostředkování práce
  personální management
  politika zaměstnanosti
  age management
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. dotované zaměstnávání
  zaměstnávání dotované
  politika zaměstnanosti
  podporované zaměstnávání
  employment subsidies
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - Diploma theses
 3. podnikatelsko-zaměstnanecká družstva
  družstva podnikatelsko-zaměstnanecká
  BEC (družstva)
  podnikání
  politika zaměstnanosti
  družstva
  business and employment cooperatives
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. sociální politika
  politika sociální
  sociální liberalismus
  pozitivní diskriminace
  prohibice
  sociální problémy
  dějiny sociální politiky
  důchodová politika
  politika zaměstnanosti
  populační politika
  protidrogová politika
  rodinná politika
  rovnost příležitostí
  sociální služby
  sociální stát
  sociální zabezpečení
  rovnost příležitostí
  protidrogová politika
  social policy
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (347) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (69) - Diploma theses
  (64) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA (informační systém)
  politika zaměstnanosti
  flexibilní formy zaměstnání
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání osob 50+
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání studentů
  zprostředkování práce
  labor market
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms
  (13) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (363) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (361) - Diploma theses
 6. veřejně prospěšné práce
  práce veřejně prospěšné
  obecně prospěšné práce
  politika zaměstnanosti
  community service
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
  (3) - Diploma theses
 7. zaměstnanost
  flexibilní formy zaměstnání
  politika zaměstnanosti
  zaměstnávání osob 50+
  fluktuace zaměstnanců
  trh práce
  employment
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (11) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (274) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (155) - Diploma theses
 8. zaměstnávání osob 50+
  zaměstnanost osob 50+
  zaměstnávání osob nad 50 let
  zaměstnanost osob nad 50 let
  osoby 50+
  age management
  aktivní stárnutí
  politika zaměstnanosti
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zaměstnanost
  trh práce
  employment of persons 50+
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.