Search results

 1. biomechanika
  aplikovaná biomechanika
  biomechanika člověka
  bionika
  biofyzika
  mechanika
  aplikovaná mechanika
  pohyb (biologie)
  pohybové ústrojí
  biomechanics
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (25) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. fyziologie
  veterinární fyziologie
  fyziologové
  patologická fyziologie
  chemorecepce
  cytofyziologie
  dýchání
  ekofyziologie
  elektrofyziologie
  exkrece
  experimentální fyziologie
  fyziologie mikroorganismů
  fyziologie rostlin
  fyziologie člověka
  fyziologie živočichů
  krevní oběh
  krvetvorba
  metabolismus
  neurofyziologie
  neurohumorální regulace
  neuroimunomodulace
  pohyb (biologie)
  srovnávací fyziologie
  trávení
  biologie
  biodynamika
  fyzioložky
  physiology
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (28) - Books
 3. chemotaxe
  pohyb (biologie)
  chemotaxis
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 4. lokomoční pohyb
  lokomoce
  pohyb lokomoční
  chůze
  pohyb (biologie)
  locomotion
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Books
 5. motorika člověka
  hybnost člověka
  antropomotorika
  biomechanika člověka
  chůze
  motorické poruchy
  nervový systém
  pohybové ústrojí
  senzomotorická integrace
  motorické schopnosti
  pohybová koordinace
  pohyby plodu
  pohyb (biologie)
  human motorics
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - Books
  (19) - Diploma theses
 6. pohyb buněk
  cytologie
  pohyb (biologie)
  buňky
  cell movement
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 7. pohyb rostlin
  rostlinné pohyby
  pohyb (biologie)
  plant motion
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 8. pohyb živočichů
  pohyb (biologie)
  animal motion
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 9. pohyby očí
  oční pohyby
  nystagmus
  oči
  sledování pohybu očí
  pohyb (biologie)
  eye movements
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books