Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0017386 t150a^"
 1. aminoplasty
  plasty
  aminoplastics
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 2. bisfenol A
  BPA (sloučenina)
  fenoly
  organické znečišťující látky
  plasty
  bisphenol A
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 3. makromolekulární látky
  látky makromolekulární
  elastomery
  epoxidové pryskyřice
  polyesterové pryskyřice
  pryž
  fyzika polymerů
  ionexy
  makromolekuly
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární systémy
  plasty
  polymery
  macromolecular materials
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - Books
 4. materiály
  materiálová spotřeba
  materiálové inženýrství
  materiálové technologie
  napětí materiálu
  nauka o materiálu
  povrchové úpravy materiálů
  spotřeba materiálu
  suroviny
  vady materiálů
  vlastnosti materiálů
  zkoušení materiálů
  anorganické materiály
  biodegradovatelné materiály
  biologické materiály
  biomimetické materiály
  energetické materiály
  feroelektrické materiály
  gelové materiály
  geokompozitní materiály
  heterogenní materiály
  hořlavé materiály
  keramické materiály
  kompozitní materiály
  konstrukční materiály
  korozivzdorné materiály
  kovové materiály
  magnetické materiály
  materiály na bázi dřeva
  mikromateriály
  multiferoika
  nanomateriály
  nehořlavé materiály
  nekovové materiály
  optické materiály
  plasty
  polymerní materiály
  porézní materiály
  práškové materiály
  psací materiály
  přírodní materiály
  recyklované materiály
  silikátové materiály
  sklokeramika
  syntetické materiály
  sypké hmoty
  technické materiály
  textilní materiály
  těsnicí materiály
  uhlíkové materiály
  ultrajemnozrnné materiály
  vláknité materiály
  vrstevnaté materiály
  vysokoteplotní materiály
  žárovzdorné materiály
  materials
  File of subject terms
  (54) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (62) - Books
 5. mikroplasty
  plasty
  microplastics
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
 6. plastikářský průmysl
  průmysl plastikářský
  průmysl plastů
  zpracování plastů
  průmysl makromolekulárních látek
  plastové výrobky
  plasty
  plastics industry
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
  (1) - Diploma theses
 7. plastové obaly
  obaly plastové
  plastové výrobky
  obaly
  plasty
  plastic wraps
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (3) - Diploma theses
 8. plastový odpad
  odpad plastový
  odpad
  plasty
  plastic waste
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (10) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (10) - Books
  (14) - Diploma theses
 9. polyamidy
  plasty
  polyamids
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
 10. polymery
  fluoropolymery
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  elektroaktivní polymery
  izotaktické polypropyleny
  kaučuk
  koordinační polymery
  metakryláty
  orientované polymery
  polybutadien
  polyestery
  polyethylen
  polymerní filmy
  polymerní koloidy
  polymerní pěny
  polymerní taveniny
  polymery rozpustné ve vodě
  polyolefiny
  polypropylen
  polystyren
  polyurethany
  polyvinylalkohol
  polyvinylchlorid
  silikony
  syntetický kaučuk
  vodivé polymery
  chemické sloučeniny
  difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  polymers
  File of subject terms
  (36) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (17) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (53) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.