Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0017384 t150a^"
 1. květináče
  keramické výrobky
  plastové výrobky
  pěstební nádoby
  květinové truhlíky
  sadbovače
  samozavlažovací nádoby
  flowerpots
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. plastikářský průmysl
  průmysl plastikářský
  průmysl plastů
  zpracování plastů
  průmysl makromolekulárních látek
  plastové výrobky
  plasty
  plastics industry
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. plastové fólie
  fólie plastové
  plastové výrobky
  plastic foils
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 4. plastové obaly
  obaly plastové
  plastové výrobky
  obaly
  plasty
  plastic wraps
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (3) - Diploma theses
 5. výrobky
  průmyslové výrobky
  výrobky průmyslové
  hodnotové inženýrství
  produktový management
  reverzní inženýrství
  technická harmonizace
  technické požadavky na výrobky
  výrobní značky
  značky shody
  životní cyklus výrobků
  betonové výrobky
  chemické výrobky
  ekologické výrobky
  elektrotechnické výrobky
  hrnčířské výrobky
  hutní výrobky
  keramické výrobky
  kovové výrobky
  kožené výrobky
  označování výrobků
  papírenské výrobky
  plastové výrobky
  porcelánové výrobky
  prototypy výrobků
  proutěné výrobky
  pryžové výrobky
  péřové výrobky
  regionální výrobky
  slaměné výrobky
  strojírenské výrobky
  testování výrobků
  textilní výrobky
  vady výrobků
  zemědělské výrobky
  záruka za jakost
  commercial products
  File of subject terms
  (34) - File of subject terms
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ARTICLES
  (27) - Books
  (27) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.