Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0017155 t150a^"
 1. age management
  zaměstnávání osob 50+
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zprostředkování práce
  personální management
  politika zaměstnanosti
  age management
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. assessment centra
  personální management
  psychologická metodologie
  rozvoj kariéry
  assessment centers (personnel management procedure)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (4) - Books
  (3) - Diploma theses
 3. diversity management
  diverzity management
  management diverzity
  multikulturalismus
  personální management
  diversity in the workplace
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (3) - Books
 4. fluktuace zaměstnanců
  fluktuace pracovníků
  pracovní mobilita
  personální management
  práce
  zaměstnanost
  employee turnover
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
  (11) - Diploma theses
 5. hodnocení pracovníků
  pracovní hodnocení
  hodnocení zaměstnanců
  hodnocení pracovního výkonu
  hodnocení výkonnosti pracovníků
  povýšení zaměstnanců
  360stupňová zpětná vazba
  personální management
  kompetenční modely
  pracovní motivace
  pracovní výkon
  řízení pracovního výkonu
  rating of employees
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (10) - Books
  (78) - Diploma theses
 6. interní marketing
  vnitřní marketing
  marketing interní
  marketing vnitřní
  lidský kapitál
  personální management
  personální management
  pracovní spokojenost
  pracovní výkon
  pracovní motivace
  marketing
  manažerská komunikace
  internal marketing
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (7) - Diploma theses
 7. kádrová politika komunistické strany
  politika komunistické strany kádrová
  komunistické strany
  komunistický režim
  personální management
  komunistický režim
  cadres policy of the communist party
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses
 8. kompetenční modely
  modely kompetenční
  personální management
  hodnocení pracovníků
  manažerské dovednosti
  profesní kompetence
  řízení pracovního výkonu
  models of competencies
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses
 9. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  design management
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  integrovaný systém managementu
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  File of subject terms
  (69) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (32) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (690) - Books
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (87) - Diploma theses
  (143) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. outplacement
  personální management
  propouštění zaměstnanců
  zprostředkování práce
  outplacement services
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.