Search results

 1. bigamie
  monogamie
  polygamie
  rodinné vztahy
  manželství
  partnerské vztahy
  trestné činy
  bigamy
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
 2. interpersonální vztahy
  mezilidské vztahy
  vztahy interpersonální
  vztahy mezilidské
  averze
  interpersonální konflikty
  líbání
  nenávistné projevy
  objímání
  osobní autonomie
  sociometrie
  sociální dovednosti
  sociální interakce
  sociální izolace
  sociální opora
  sociální sítě
  sociální vnímání
  sociálněpsychologický výcvik
  altruismus
  nepřátelství
  partnerské vztahy
  pohostinnost
  přátelství
  rivalita
  sousedské vztahy
  sympatie
  vděčnost
  interpersonal relations
  Suodnosi pojedinaca
  tarpusavio santykiai
  interpersonálne vzťahy
  Medosebni odnosi
  File of subject terms
  (22) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (24) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (199) - Books
  (1) - Videos
  (12) - Diploma theses
 3. intimita
  psychologie
  partnerské vztahy
  intimacy
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - Books
  (19) - Diploma theses
 4. manželské právo
  právo manželské
  manželství
  partnerské vztahy
  manželské smlouvy
  společné jmění manželů
  rodinné právo
  marriage law
  santuokos teisė
  Bračno pravo
  manželské právo
  Zakonska zveza
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (6) - Books
 5. manželství
  výchova k manželství
  nový sňatek
  nový sňatek
  bigamie
  monogamie
  polygamie
  křesťanské manželství
  smíšená manželství
  manželky
  manželská krize
  manželská terapie
  manželské právo
  manželé
  nesezdaná soužití
  nevěra
  partnerské vztahy
  registrované partnerství
  singles
  svátost manželství
  sňatečnost
  sňatky
  vdovství
  zrušení manželství (kanonické právo)
  zásnuby
  marriage
  File of subject terms
  (23) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (65) - Books
  (14) - Diploma theses
 6. monogamie
  bigamie
  polygamie
  rodinné vztahy
  manželství
  partnerské vztahy
  monogamy
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 7. nevěra
  cizoložství
  partnerské vztahy
  manželství
  adultery
  Preljub
  neištikimybė
  nevera
  Prešuštvo
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 8. párová terapie
  párová psychoterapie
  psychoterapie párová
  terapie párová
  psychoterapie
  partnerské vztahy
  partner therapy
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (6) - Books
 9. partnerské rozchody
  rozchody partnerské
  partnerské vztahy
  rozvod
  separations (partner relationships)
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (5) - Books
 10. partnerský výběr
  výběr partnerský
  výběr partnera
  partnerské vztahy
  mate selection
  Izbor partnera
  santuokinio partnerio pasirinkimas
  partnerský výber
  Izbira partnerja
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (4) - Books