Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0016592 t150a^"
 1. konflikty
  generační konflikty
  konfliktní linie (politologie)
  regionální konflikty
  rodinné konflikty
  rodinné konflikty
  národnostní konflikty
  kulturní konflikt
  management konfliktů
  kulturní konflikt
  etnické konflikty
  interpersonální konflikty
  mezinárodní konflikty
  náboženské konflikty
  ozbrojené konflikty
  sociální konflikty
  konflikt zájmů
  teorie her
  conflicts
  Sukobi
  konfliktai
  konflikty
  Konflikti
  File of subject terms
  (15) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (27) - Books
  (6) - Diploma theses
 2. mezinárodní právo humanitární
  právo mezinárodní humanitární
  humanitární právo
  právo humanitární
  mezinárodní humanitární právo
  právo humanitární mezinárodní
  mezinárodní právo válečné
  právo mezinárodní válečné
  právo ochrany
  právo ozbrojených konfliktů
  válečné právo
  právo válečné
  ženevské právo
  právo ženevské
  výměna zajatců
  mezinárodní právo veřejné
  ozbrojené konflikty
  váleční zajatci
  války
  humanitarian law
  humanitarinė teisė
  Humanitarno pravo
  medzinárodné humanitárne právo
  Humanitarno pravo
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (6) - Books
 3. neutralita
  izolacionismus
  neutrální státy
  ozbrojené konflikty
  války
  mezinárodní vztahy
  neutrality
  neutralitetas
  Neutralnost
  neutralita
  Nevtralnost
  neutralność
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (5) - Books
 4. války
  válka
  bitvy
  děti a válka
  filozofie války
  mezinárodní právo humanitární
  neutralita
  ozbrojené konflikty
  poválečná obnova
  sociologie války
  vojenské porážky
  vyhlášení války
  válečnictví
  válečná fotografie
  válečná kořist
  válečná propaganda
  válečné dopisy
  válečné hospodářství
  válečné neurózy
  válečné památníky
  válečné reparace
  válečné trofeje
  válečné zločiny
  válečné zpravodajství
  váleční dobrovolníci
  váleční hrdinové
  váleční invalidé
  váleční veteráni
  váleční zajatci
  váleční zločinci
  váleční zpravodajové
  válka a společnost
  ženy a válka
  asymetrická válka
  biologická válka
  blesková válka
  bojiště
  dějiny válek
  důsledky války
  elektronický boj
  husitské války
  hybridní válka
  informační válka
  jaderné války
  kapitulace
  konec války
  kybernetická válka
  literatura a válka
  masmédia a válka
  náboženské války
  obyvatelstvo a válka
  občanské války
  preventivní válka
  psychologická válka
  příčiny války
  spravedlivá válka
  totální válka
  umění a válka
  válečná tažení
  válečné oběti
  válečné ztráty
  válka a mír
  válka v umění
  věda a válka
  zákopová válka
  zástupná válka
  mezinárodní konflikty
  vojenské dějiny
  wars
  File of subject terms
  (67) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (108) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. vnitrostátní ozbrojené konflikty
  konflikty vnitrostátní ozbrojené
  konflikty ozbrojené vnitrostátní
  konflikty vnitřní ozbrojené
  konflikty ozbrojené vnitřní
  vnitřní ozbrojené konflikty
  paramilitarismus
  občanské války
  ozbrojené konflikty
  domestic armed conflicts
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.