Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0016298 t150a^"
 1. biografická metoda
  biografie (výzkumná metoda)
  biografické metody
  metoda biografická
  metody biografické
  biografie
  narativita
  orální historie
  sociální výzkum
  biographical method
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (12) - Books
 2. historiografie
  dějepisectví
  historický výzkum
  historiografové
  interpretace dějin
  orální historie
  psychohistorie
  vzpomínková kultura
  Gollova škola
  agrární historiografie
  církevní historiografie
  divadelní historiografie
  dějiny historiografie
  exilová historiografie
  historicita Ježíše Krista
  historiografie umění
  historiografie vědy
  hudební historiografie
  literární historiografie
  regionální historiografie
  škola Annales
  historiography
  File of subject terms
  (19) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (413) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - Diploma theses
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. narativita
  narativní výzkum
  výzkum narativní
  narativní přístup
  přístup narativní
  verbální reprezentace
  reprezentace verbální
  narativismus
  narativní metody
  metody narativní
  biografická metoda
  autobiografie
  narativní psychologie
  narativní psychoterapie
  naratologie
  orální historie
  vyprávění
  narratives
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (11) - Books
  (2) - Diploma theses
 4. vědecká metodologie
  metodologie vědecká
  metodologie vědy
  metateorie
  interpretace textů
  typologie (vědecká metoda)
  typologie (filozofie)
  bibliografické citace
  hypotéza
  kontextuální analýza
  redukcionismus
  srovnávací metody
  strukturní analýza
  věda
  orální historie
  srovnávací metody
  věda
  scientific methodology
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (86) - Books
 5. vyprávění
  narace
  narativita
  narativní psychologie
  narativní psychoterapie
  naratologie
  orální historie
  storytelling (metoda)
  vypravěči
  vypravěčky
  vypravěčské techniky
  digitální vyprávění
  exempla
  nespolehlivé vyprávění
  skaz
  narration
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (1) - Graphics
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (48) - Books
  (9) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.