Search results

 1. antroponomastika
  onomastika
  antroponomastics
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. literární onomastika
  onomastika literární
  literární věda
  onomastika
  literary onomastics
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 3. onomaziologie
  onomastika
  pojmenování
  lexikologie
  sémantika
  sémiotika
  onomasiology
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 4. toponomastika
  toponymie
  onomastika
  geografická jména
  toponymy
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (15) - Books
  (8) - Diploma theses
 5. vlastní jména
  jména vlastní
  propria
  hypokoristika
  chrématonyma
  eponyma
  etnonyma
  geografická jména
  kosmonyma
  obyvatelská jména
  osobní jména
  zoonyma
  onomastika
  proper names
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (18) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - Diploma theses
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika