Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0016030 t150a^"
 1. ekologické limity těžby
  limity těžby
  těžební limity
  ochrana životního prostředí
  těžba nerostných surovin
  ecological mining limits
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
  (10) - Diploma theses
 2. ekoteologie
  ekologická teologie
  teologie ekologická
  environmentální etika
  environmentální odpovědnost
  ochrana životního prostředí
  svět (náboženství)
  křesťanská teologie
  praktická teologie
  ecotheology
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 3. ekoterorismus
  ekologický terorismus
  environmentální terorismus
  terorismus
  ekologická hnutí
  ochrana životního prostředí
  ohrožení životního prostředí
  eco-terrorism
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 4. environmentální normy
  normy environmentální
  ISO 14000 (normy jakosti)
  normy a standardy
  environmentální management
  ochrana životního prostředí
  normy a standardy
  environmental standards
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 5. environmentální odpovědnost
  odpovědnost za životní prostředí
  odpovědnost za ekologické škody
  odpovědnost za poškození životního prostředí
  ručení za škody na životním prostředí
  odpovědnost environmentální
  ekoteologie
  environmentální etika
  ochrana životního prostředí
  udržitelný rozvoj
  životní prostředí
  odpovědnost
  společenská odpovědnost firem
  environmental responsibility
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (18) - Books
  (2) - Diploma theses
 6. environmentální politika
  politika environmentální
  ekologická politika
  politika ekologická
  politika životního prostředí
  ekopolitika
  ekosocialismus
  environmentální spravedlnost
  ochrana životního prostředí
  zelená ekonomika
  ekodesign
  ekolabeling
  emisní práva
  environmentální daně
  environmentální poplatky
  internalizace externalit
  krajinotvorné programy
  posuzování životního cyklu
  životní prostředí
  environmental policy
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (23) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (240) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - Diploma theses
  (1) - ***nezařazeno***
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. environmentální žurnalistika
  žurnalistika environmentální
  ochrana životního prostředí
  životní prostředí
  žurnalistika
  environmental journalism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 8. imisní limity
  limity imisní
  ochrana životního prostředí
  imise
  koncentrace znečišťujících látek
  ambient air quality standards
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - ARTICLES
  (2) - Books
  (3) - Diploma theses
 9. integrovaná prevence a omezování znečištění
  IPPC (životní prostředí)
  ochrana životního prostředí
  odpadové hospodářství
  integrated pollution prevention and control
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (4) - Books
  (1) - Diploma theses
 10. ochrana biosféry
  ochrana životního prostředí
  biosféra
  ochrana živé přírody
  genové banky
  biosphere protection
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (4) - Books
  (1) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.