Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0016012 t150a^"
 1. ARROW (informační systém ochrany přírody)
  IS MON ARROW (informační systém ochrany přírody)
  Assessment and Reference Report of Water Monitoring (informační systém)
  kvalita vody
  ochrana přírody
  ochrana vodních toků
  environmentální informační systémy
  monitorování životního prostředí
  ARROW (information system of nature protection)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 2. dějiny ochrany přírody
  ochrana přírody dějiny
  ochrana přírody
  history of nature conservation
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (3) - Books
 3. Evropský rok ochrany přírody (1995)
  ENCY, 1995
  Rok ochrany evropské přírody (1995)
  Rok ochrany evropské přírody, 1995
  ochrana přírody
  významné roky
  European Nature Conservation Year (1995)
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 4. ISOP (informační systém ochrany přírody)
  informační systém ochrany přírody
  environmentální informační systémy
  ochrana přírody
  informační systémy
  ISOP (information system of nature protection)
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 5. ochrana biotopů
  ochrana přírody
  biosféra
  biotopy
  ekosystémy
  ochrana ekosystémů
  habitat protection
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (13) - Books
  (4) - Diploma theses
 6. ochrana ekosystémů
  ochrana mokřadů
  ochrana vodních ekosystémů
  ochrana přírody
  ekosystémy
  ochrana biotopů
  ecosystem management
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (1) - Diploma theses
 7. ochrana moří
  ochrana přírody
  ochrana vod
  moře
  námořní politika
  seawater protection
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 8. ochrana neživé přírody
  ochrana přírody neživé
  ochrana ovzduší
  ochrana půdy
  ochrana vod
  ochrana přírody
  neživá příroda
  protection of nonliving nature
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 9. ochrana pobřeží
  ochrana přírody
  pobřeží
  shore protection
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
 10. ochrana přírodních památek
  ochrana památek přírodních
  ochrana přírodního dědictví
  ochrana dědictví přírodního
  ochrana přírody
  přírodní památky
  conservation of natural monuments
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.