Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0015982 t150a^"
 1. hospodářská soutěž
  soutěž hospodářská
  kartely
  konkurence
  konkurenceschopnost
  monopoly
  oligopoly
  právo hospodářské soutěže
  nekalá soutěž
  ochrana hospodářské soutěže
  predátorské ceny
  relevantní trhy
  srovnávací reklama
  významná tržní síla
  zneužití dominantního postavení
  competition
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (25) - Books
  (6) - Diploma theses
 2. právo hospodářské soutěže
  soutěžní právo
  právo soutěžní
  kartelové právo
  spojování soutěžitelů
  zneužití dominantního postavení
  obchodní právo
  hospodářská soutěž
  nekalá soutěž
  ochrana hospodářské soutěže
  competition law
  konkurencijos įstatymai
  Pravo na konkurencija
  právo hospodárskej súťaže
  Konkurenčno pravo
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (30) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. zákaz konkurence
  konkurenční ujednání v pracovněprávních vztazích
  ochrana hospodářské soutěže
  ban on competition
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.