Search results

 1. ekonomické vzdělávání
  vzdělávání ekonomické
  fiktivní firma
  odborné vzdělávání
  ekonomie
  ekonomové
  manažerské vzdělávání
  economics education
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (4) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. exkurze
  studijní navštěvy
  navštěvy studijní
  odborné vzdělávání
  study excursions
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
  (23) - Diploma theses
 3. knihovnické vzdělávání
  vzdělávání knihovnické
  odborné vzdělávání
  vzdělávání knihovníků
  librarianship education
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 4. manažerské vzdělávání
  vzdělávání manažerské
  vzdělávání manažerů
  ekonomické vzdělávání
  management
  manažerské školy
  manažeři
  MBA (vzdělávací program)
  fiktivní firma
  odborné vzdělávání
  managerial education
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (5) - Books
  (8) - Diploma theses
 5. odborné praxe
  praxe odborné
  studentské praxe
  praxe studentské
  lékařská praxe
  pedagogická praxe
  odborné vzdělávání
  profesní příprava
  vocational practice
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (15) - Books
 6. odborné školství
  školství odborné
  odborné vzdělávání
  odborné školy
  školství
  vocational education
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (13) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Diploma theses
 7. profesní příprava
  příprava profesní
  kněžská formace
  odborné praxe
  stáže
  fiktivní firma
  kněžské semináře
  odborné vzdělávání
  vzdělávání učitelů
  professional training
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Sheet music
  (69) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - Diploma theses
 8. psychoterapeutický výcvik
  výcvik psychoterapeutický
  odborné vzdělávání
  psychoterapeuti
  psychoterapie
  psychotherapeutic training
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 9. stáže
  odborné stáže
  pracovní pobyty
  pracovní stáže
  stipendijní stáže
  studijní pobyty
  studijní stáže
  výzkumné stáže
  zahraniční stáže
  stáže odborné
  pobyty pracovní
  stáže pracovní
  stáže stipendijní
  pobyty studijní
  stáže studijní
  stáže výzkumné
  stáže zahraniční
  akademická mobilita
  odborné vzdělávání
  profesní příprava
  rozvoj kariéry
  studijní cesty
  studijní volno
  professional stays
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (5) - Books
  (5) - Diploma theses
 10. studijní cesty
  cesty studijní
  odborné vzdělávání
  stáže
  educational visits
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Diploma theses
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika