Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0015575 t150a^"
 1. mateřská centra
  centra mateřská
  komunitní centra
  občanská sdružení
  svépomocné skupiny
  family centers
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (3) - Diploma theses
 2. nezávislé občanské iniciativy
  iniciativy občanské nezávislé
  občanská sdružení
  independent civil initiatives
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (6) - Books
 3. neziskové organizace
  organizace neziskové
  nevýdělečné organizace
  organizace nevýdělečné
  neprofitní organizace
  organizace neprofitní
  nonprofitní organizace
  organizace nonprofitní
  nestátní neziskové organizace
  organizace neziskové nestátní
  nevládní instituce a organizace
  neziskový sektor
  sociální podniky
  spolkové rejstříky
  ziskové organizace
  humanitární organizace
  nadace
  nadační fondy
  obecně prospěšné společnosti
  občanská sdružení
  potravinové banky
  příspěvkové organizace
  rozpočtové organizace
  veřejně prospěšné organizace
  nonprofit organizations
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (142) - Books
  (140) - Diploma theses
 4. občanská společnost
  společnost občanská
  deliberativní demokracie
  občanská angažovanost
  občanská sdružení
  občanství
  participativní demokracie
  přirozené právo
  globální občanská společnost
  společnost
  civil society
  Civilno društvo
  pilietinė visuomenė
  Gradjansko opštestvo
  občianska spoločnosť
  Civilna družba
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (90) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - Diploma theses
 5. organizace dětí a mládeže
  dětské organizace
  mládežnické organizace
  organizace dětí
  organizace mládeže
  občanská sdružení
  organizace pracující s dětmi a mládeží
  children's and youth organizations
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (33) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (22) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. spolkové rejstříky
  rejstříky spolkové
  neziskové organizace
  občanská sdružení
  spolky
  veřejné rejstříky
  registers of associations
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 7. zájmová sdružení
  sdružení zájmová
  občanská sdružení
  zájmové organizace
  interest associations
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (9) - Books
  (1) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.