Search results

 1. autonomní nervový systém
  vegetativní nervová soustava
  vegetativní nervový systém
  soustava nervová vegetativní
  systém nervový vegetativní
  systém nervový autonomní
  sympatický nervový systém
  nervový systém
  nemoci autonomního nervového systému
  autonomic nervous system
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 2. centrální nervový systém
  CNS (neurologie)
  centrální nervová soustava
  ústřední nervová soustava
  soustava nervová ústřední
  soustava nervová centrální
  systém nervový centrální
  mozkomíšní mok
  nemoci centrálního nervového systému
  psychoneuroimunologie
  mozek
  mícha
  nervové dráhy
  nervový systém
  central nervous system
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (6) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. ganglia
  nervová ganglia
  nervové uzliny
  ganglia nervová
  uzliny nervové
  neurony
  spinální ganglia
  nervový systém
  ganglia
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. motorika člověka
  hybnost člověka
  antropomotorika
  biomechanika člověka
  chůze
  motorické poruchy
  nervový systém
  pohybové ústrojí
  senzomotorická integrace
  motorické schopnosti
  pohybová koordinace
  pohyby plodu
  pohyb (biologie)
  human motorics
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - Books
  (19) - Diploma theses
 5. nemoci nervového systému
  neurologická onemocnění
  onemocnění neurologická
  nemoci systému nervového
  nervový systém
  neurofarmaka
  neurologičtí pacienti
  neuropatologie
  neuroradiologie
  neurorehabilitace
  neurální terapie
  Bürgerova choroba
  Wilsonova choroba
  demyelinizace
  nemoci autonomního nervového systému
  nemoci centrálního nervového systému
  nervové poruchy
  neuralgie
  neurodegenerativní onemocnění
  neuroendokrinní nádory
  neurofibromatóza
  neurogenní zánět
  neuromuskulární nemoci
  neuropatie
  neurovaskulární nemoci
  nádory nervového systému
  roztroušená skleróza
  nemoci
  nervous system diseases
  File of subject terms
  (23) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (8) - Books
  (3) - Diploma theses
 6. nervová tkáň
  tkáň nervová
  měkké tkáně
  neuroglie
  neurony
  tkáně
  nervový systém
  nerve tissue
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 7. neuroanatomie
  anatomie nervového systému
  veterinární neuroanatomie
  anatomie
  neurobiologie
  nervový systém
  neuroanatomy
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (4) - Books
 8. neuroendokrinologie
  endokrinologie
  endokrinní systém
  nervový systém
  neuroendokrinní nádory
  neurohumorální regulace
  neuroendocrinology
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 9. neurofyziologie
  fyziologie nervového systému
  neurokomunikace
  klinická neurofyziologie
  neurokybernetika
  neuromuskulární fyziologie
  neuroplasticita
  neurotransmise
  vývojová neurofyziologie
  fyziologie
  neurobiologie
  nervový systém
  neurofyziologové
  neurofyzioložky
  psychoneuroimunologie
  neurophysiology
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (35) - Books
 10. neurohumorální regulace
  neuroendokrinní regulace
  regulace neuroendokrinní
  regulace neurohumorální
  fyziologie
  regulace (biologie)
  endokrinní systém
  hormony
  nervový systém
  neuroendokrinologie
  neurohumoral regulation
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms