Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0014520 t150a^"
 1. Akce K (1950 : Československo)
  Akce Kláštery (1950 : Československo)
  mužské řeholní řády
  komunistický režim
  náboženská perzekuce
  Operation K (1950 : Czechoslovakia)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. antiklerikalismus
  náboženská perzekuce
  sekularismus
  sekularizace
  stát a církev
  anti-clericalism
  Antiklerikalizam
  antiklerikalizmas
  Anti-klerikalizam
  antiklerikalizmus
  Antiklerikalizem
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
 3. číhošťský zázrak (1949-1950 : Česko)
  zázrak číhošťský (1949-1950 : Česko)
  politické soudní procesy
  náboženská perzekuce
  politická perzekuce
  zázraky
  zázraky
  Číhošť (Česko)
  Číhošť miracle (1949-1950 : Czechia)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - File of geographical names
  (1) - Diploma theses
 4. hidžra
  náboženská emigrace
  islámský fundamentalismus
  náboženská perzekuce
  náboženské konflikty
  učení islámu
  hidjra
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 5. konfesní právo
  právo konfesní
  státní církevní právo
  právo církevní státní
  právo
  církevní právo
  náboženská perzekuce
  stát a církev
  confession (law)
  prisipažinimas (teisė)
  Veroispoved (pravo)
  konfesné právo
  Priznanje (pravo)
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (6) - Books
 6. náboženská emigrace
  emigrace náboženská
  emigrace z náboženských důvodů
  náboženský exil
  exil náboženský
  uprchlice
  hidžra
  emigrace
  exil
  náboženská perzekuce
  uprchlíci
  religious emigration
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (21) - Books
 7. perzekuce
  nacistická perzekuce
  náboženská perzekuce
  nacistická perzekuce
  politická perzekuce
  zneužití psychiatrie
  persecutions
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (9) - Books
  (5) - Diploma theses
 8. politická perzekuce
  perzekuce politická
  politická represe
  represe politická
  politické pronásledování
  pronásledování politické
  Akce B (1952-1953 : Československo)
  náboženská perzekuce
  politické soudní procesy
  politické vězeňkyně
  politické čistky
  političtí vězni
  pracovní tábory
  případ Babice (1951 : Babice, Třebíč, Česko)
  rodiny politických vězňů
  státní terorismus
  zločiny komunismu
  perzekuce
  political persecution
  Politički progon
  politinis persekiojimas
  Politički progoni
  politické perzekúcie
  Politično preganjanje
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (217) - Books
  (21) - Diploma theses
 9. pravoslavizace
  pravoslaví
  interkonfesijní vztahy
  mezináboženské vztahy
  náboženská perzekuce
  Orthodoxization
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 10. případ Babice (1951 : Babice, Třebíč, Česko)
  babický případ (1951 : Babice, Třebíč, Česko)
  případ babický (1951 : Babice, Třebíč, Česko)
  babický proces (1951-1952 : Babice, Třebíč, Česko)
  proces babický (1951-1952 : Babice, Třebíč, Česko)
  náboženská perzekuce
  politická perzekuce
  protikomunistický odboj
  provokace (policejní metoda)
  státní terorismus
  komunistický režim
  Babice Case (1951 : Babice, Třebíč, Czechia)
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.